Podsumowanie roku 2019

Mieszkańcy i pracownicy naszego domu pożegnali stary rok. W świetlicy głównej DPS-u odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnie dwanaście miesięcy. Pracownicy terapii zajęciowej przygotowali specjalną prezentacje multimedialną zawierającą najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w Domu w tym czasie.

W trakcie spotkania wręczoną nagrody dla mieszkańców aktywnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. Łącznie nagrodzono 91 domowników. Osoby te przez cały rok czynnie pracowały na rzecz naszego Domu, brały udział pracach porządkowych, pomagały w ogrodzie, uczestniczyły w różnego rodzaju występach i wyjazdach. Za codzienną ofiarność otrzymały podarunki mające wynagrodzić im codzienny trud, a także zachęcić do dalszej owocnej pracy.