Terapie zajęciowe

„Nic smutniejszego jak przebywać sam na sam bez żadnego zajęcia………..”

.                                                                                                                            . Walter

 

W naszym Domu aktualnie jest 17 pracowni terapii zajęciowej oraz sekcja wędkarska „Płotka”, które realizują model osoby niepełnosprawnej jako osoby aktywnej-twórczej.

Terapia zajęciowa spełnia swoje cele w sferze fizycznej, a także w sferze psychicznej, co w naszym Domu jest priorytetem, ponieważ jest to dom dla osób przewlekle psychicznie chorych. Głównymi celami terapii zajęciowej jest :

wyprowadzanie mieszkańca z bierności, depresji,
wyrabianie samodzielności,
aktywizowanie w codziennym życiu,
obudzenie wiary w społeczną przydatność,
zmiana zachowania na bardziej korzystne

Terapia zajęciowa w naszym domu stawia sobie za zadanie organizowanie zajęć głównie w celu podniesienia aktywności mieszkańców i zintegrowanie ich w naszym środowisku. Dzięki niej nastawienie do świata i ludzi – mieszkańca DPS ulega przemianie. To dzięki niej człowiek niepełnosprawny nie odczuwa tak boleśnie swojej odmienności, ma poczucie, że jest pełnowartościową osobą, która ma także coś do zaoferowania światu.

Uczestnictwo mieszkańców w zajęciach terapeutycznych jest na zasadzie dobrowolności, instruktorzy terapii zajęciowej pracują nad odpowiednim doborem prac, biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania, płeć, stan fizyczny
i psychiczny, poprzedni zawód, okres i rodzaj choroby, jak również dbają o odpowiednie zainteresowanie
i zmobilizowanie mieszkańca.

Ponadto mieszkańcy Domu uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych: wystawach, festiwalach, koncertach, turniejach, przeglądach organizowanych przez zaprzyjaźnionych jak również miasto Ostrołęka.

Warto podkreślić, że wspólnie z Samorządem Mieszkańców został opracowany Kalendarz stałych imprez do których zalicza się m.in.

– Dzień Chorego

– Dzień Otwarty Domu – połączony z obchodami Dnia Patrona Domu- Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia

– Przegląd Twórczości Domów Pomocy Społecznej „Pożegnanie Lata”, a także spotkania świąteczne jak spotkanie Wigilijne, spotkanie Wielkanocne, Sylwester, Andrzejki, itp.

 

W Domu Pomocy Społecznej funkcjonują następujące pracownie terapii zajęciowej:

1. Pracownia komputerowa – Albert Białczak – Instruktor Terapii Zajęciowej

2. Pracownia muzyczna – Magdalena Konieczek – Terapeuta

3. Pracownia sztuki użytkowej – Lucyna Grala – Starszy Terapeuta

4. Pracownia umiejętności społecznych – Andrzej Borawski – Instruktor Terapii Zajęciowej

5. Pracownia plastyczna – Agnieszka Krukowska – Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej

6. Pracownia urody i stylu  – Joanna Podbielska – Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej

7. Pracownia rękodzieła – Edyta Ciuchta – Terapeuta

8. Pracownia krawiecka – Anna Kozłowska – Instruktor Terapii Zajęciowej

9. Pracownia gastronomiczna – Teresa Zych – Starszy Instruktor Terapii

10. Terapia ogrodnicza – Kamil Kempski – Instruktor Terapii

11. Terapia ruchem i rekreacja – Justyna Czartoryjska – Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej

12. Biblioteka i czytelnia – Katarzyna Radziwonka – Instruktor Terapii Zajęciowej

13. Pracownia ceramiczna – Anna Jarmuszewska-Zienkiewicz – Instruktor Terapii Zajęciowej

14. Pracownia kreatywnego tworzenia – Beata Zaorska – Starszy Instruktor Terapii Zajęciowej

15. Sala Doświadczania Świata – Joanna Wółkowska – Instruktor Terapii

16. Sekcja wędkarska „Płotka”

17. Sekcja fotograficzna