Pracownicy

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Gniazdowska

 

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarczych i Obsługi

mgr Joanna Sikora

 

Zastępca Dyrektora ds. Opiekuńczo – Terapeutycznych

mgr Elżbieta Karwowska

 

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Maria Dumała

 

Sekretariat

Anna Gamdzyk

 

Szef Kuchni

Marcin Grouz

 

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

mgr Sylwia Dura

mgr Beata Marzewska

.      .Barbara Serowik

 

Pracownik socjalny

mgr Dariusz Zienkiewicz

 

 

Kierownicy Zespołów Mieszkalnych

mgr Elżbieta Rawa

mgr Elżbieta Skalik

mgr Katarzyna Myszkowska

mgr  Joanna Lipiec – Suchecka