Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Czytaj więcej »

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Czytaj więcej »

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce.

Czytaj więcej »

Grant w wysokości 568.980,92 zł

Czytaj więcej »

Udzielenie pomocy rzeczowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020

„Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta Ostrołęki – Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w postaci nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) osoby starsze i przewlekle chore.

Wstrzymanie odwiedzin

W związku z wzrastającą w naszym rejonie liczbą zakażeń COVID – 19 z dniem 1.09.2020r. wstrzymujemy do odwołania odwiedziny mieszkańców na terenie naszego domu.

Zasady odwiedzin mieszkańców na terenie naszego Domu

Od 1 lipca można odwiedzać naszych mieszkańców. Poniżej zamieszczamy zasady jakich trzeba przestrzegać w trakcie wizyt.