Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce.

Czytaj więcej »

Grant w wysokości 568.980,92 zł

Czytaj więcej »

Udzielenie pomocy rzeczowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020

„Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta Ostrołęki – Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w postaci nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) osoby starsze i przewlekle chore.

Wstrzymanie odwiedzin

W związku z wzrastającą w naszym rejonie liczbą zakażeń COVID – 19 z dniem 1.09.2020r. wstrzymujemy do odwołania odwiedziny mieszkańców na terenie naszego domu.

Zasady odwiedzin mieszkańców na terenie naszego Domu

Od 1 lipca można odwiedzać naszych mieszkańców. Poniżej zamieszczamy zasady jakich trzeba przestrzegać w trakcie wizyt.

#GaszynChallenge w Naszym Domu

My także włączyliśmy się w akcję pomagania #GaszynChallenge. Dziękujemy za nominacje WORD Ostrołęka. Nominujemy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce i Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39.

Dzień Patrona

Tegoroczny Dzień Patrona był inny niż wszystkie poprzednie. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną rodziny naszych mieszkańców nie mogły przybyć, ale my zrobiliśmy wszystko aby domownicy czuli się tego dnia jak najlepiej. Staraliśmy się stworzyć dla nich rodzinną i przyjazną atmosferę, aby mogli się poczuć wyjątkowi.

Uroczystości Dnia Patrona rozpoczęła Msza Święta w kaplicy. Po niej mieszkańcy i pracownicy udali się do świetlicy głównej gdzie zaprezentowano program artystyczny. Relacje zdjęciowo z wydarzenia możecie Państwo obejrzeć poniżej.

Czytaj więcej »