Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Miasto Ostrołęka, prowadzące Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy  europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” .

Dofinansowanie projektu: 101.522,23 zł

Grant w wysokości 568.980,92 zł

Miasto Ostrołęka otrzymało grant w wysokości 568.980,92 zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce w walce z epidemią COVID-19

Pieniądze zostały pozyskane w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Udzielenie pomocy rzeczowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020

„Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Udzielenie pomocy rzeczowej dla Miasta Ostrołęki – Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w postaci nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) osoby starsze i przewlekle chore.

Wstrzymanie odwiedzin

W związku z wzrastającą w naszym rejonie liczbą zakażeń COVID – 19 z dniem 1.09.2020r. wstrzymujemy do odwołania odwiedziny mieszkańców na terenie naszego domu.

Zasady odwiedzin mieszkańców na terenie naszego Domu

Od 1 lipca można odwiedzać naszych mieszkańców. Poniżej zamieszczamy zasady jakich trzeba przestrzegać w trakcie wizyt.

#GaszynChallenge w Naszym Domu

My także włączyliśmy się w akcję pomagania #GaszynChallenge. Dziękujemy za nominacje WORD Ostrołęka. Nominujemy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce i Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39.

Dzień Patrona

Tegoroczny Dzień Patrona był inny niż wszystkie poprzednie. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną rodziny naszych mieszkańców nie mogły przybyć, ale my zrobiliśmy wszystko aby domownicy czuli się tego dnia jak najlepiej. Staraliśmy się stworzyć dla nich rodzinną i przyjazną atmosferę, aby mogli się poczuć wyjątkowi.

Uroczystości Dnia Patrona rozpoczęła Msza Święta w kaplicy. Po niej mieszkańcy i pracownicy udali się do świetlicy głównej gdzie zaprezentowano program artystyczny. Relacje zdjęciowo z wydarzenia możecie Państwo obejrzeć poniżej.

Czytaj więcej »