Grant w wysokości 568.980,92 zł

Miasto Ostrołęka otrzymało grant w wysokości 568.980,92 zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce w walce z epidemią COVID-19

Pieniądze zostały pozyskane w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.