Droga Krzyżowa

Zanim Pan Jezus zmartwychwstał przeszedł prawdziwą mękę, był bity, upokarzany zmuszony do niesienia ciężkiego krzyża, do wysiłku, który byłby zbyt wielki dla zwykłego człowieka. Jednak on zrobił to dla nas, cierpiał aby zmazać nasze grzechy.

Postanowiliśmy choć symbolicznie uczestniczyć w tej bolesnej podróży Syna Bożego biorąc udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w naszej kaplicy. Zatrzymując się przy każdej stacji kontemplowaliśmy mękę jaką musiał przejść Jezus Chrystus dla naszego zbawienia.