Światowy Dzień Chorego

11 lutego  w Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Rolnej 27 w Ostrołęce obchodzono XXVIII Światowy Dzień Chorego, który był pod hasłem „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”(Mt 11,28). W tym dniu w kaplicy domu została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. W czasie Mszy Świętej udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście, mieszkańcy i pracownicy obejrzeli przygotowaną na tę uroczystość pantomimę pt. „Bóg dał nam ręce”.

W obchodach uczestniczyli Wiceprezydent Ostrołęki – Maciej Kleczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Stanisław Szatanek, księża Proboszczowie ostrołęckich parafii, przedstawiciel ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.