Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Dom Pomocy Społecznej znajduje się na obrzeżach miasta przy trasie Ostrołęka – Goworowo – Warszawa ( obok WORDU). Przeznaczony jest dla 233 osób przewlekle psychicznie chorych.

Terenem działalności Domu jest obszar Miasta, a w ramach wolnych miejsc placówka może przyjąć mieszkańców z innego terenu. Skierowanie do Domu można uzyskać kontaktując się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Wejście główne do budynku Domu znajduje się od ulicy Rolnej 27. Wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi.

Wjazd na teren Domu i parking  jest od  ul. Rolnej 27, ze względów bezpieczeństwa brama jest zamknięta. Pracownik,  który otworzy furtkę lub bramę udzieli informacji lub pomocy.

Wejście główne na przyziemie budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  Znajduje się tu podjazd dla osób poruszających się na wózkach, drzwi  otwierane są za pomocą samozamykacza.

Dom jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się windy, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się toaleta ogólna dla osób z niepełnosprawnościami.

Dom posiada dwa samochody osobowe z zamontowanymi windami przeznaczonymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie. Po budynku można jeździć wózkiem inwalidzkim.

Jeśli chcesz się skontaktować z naszym Domem możesz:

Napisać i wysłać pisma na adres:
Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce, ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka,

Wysłać wiadomości email na adres e-mailowy:
sekretariat@dps-ostroleka.pl

Przyjść do sekretariatu Domu :
od poniedziałku do piątku,  w godzinach 7:00 – 15:00.

Zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu:
29 760 22 80

W sekretariacie otrzymasz potrzebne Ci informacje o Naszym Domu i zostawisz pisma.

Jak trafić do Sekretariatu?

Pokieruje Cię portier przy bramie.

Możesz też wejść sam, wejściem głównym schodami na drugie piętro. Potem skręcisz korytarzem w lewo. Na końcu korytarza po prawej stronie znajdziesz drzwi z napisem Sekretariat.