DO 130 tys zł

   Postępowania do 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dezynsekcji, deratyzacji, deawionizacji

data ogłoszenia: 19.02.2021r.

data składania i otwarcia ofert: 01.03.2021r.

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych o kodzie 18 01 03

data ogłoszenia: 01.02.2021r.

data składania i otwarcia ofert: 08.02.2021r.

Postępowania do 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe na  świadczenie usług transmisji alarmów pożarowych 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż drzwi przesuwnych bezprzylgowych

data ogłoszenia: 02.12.2020r.

data składania i otwarcia ofert: 07.12.2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla Mieszkańców 

data ogłoszenia: 02.12.2020r.

data zakończenia: 11.12.2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek na 2021r.

data ogłoszenia: 30.11.2020r.

data zakończenia: 08.12.2020r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie bieżących usług konserwacyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawę jednorazowych rękawic

2020/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla Mieszkańców 

data ogłoszenia: 20.11.2020r.

data zakończenia: 26.11.2020r.

2020

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji rąk, w tym: jednorazowych rękawic ochronnych i preparatu do dezynfekcji rąk.

data ogłoszenia: 16.11.2020r.

data zakończenia:19.11.2020r.

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1. Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego cz. 1. rękawice jednorazowe

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego cz. 2 preparaty do dezynfekcji rąk

 Zał. Nr 3. Istotne postanowienia

Zał. Nr 4. Oświadczenie o braku powiązań

Zał. Nr 5. RODO

Odpowiedź na pytania

Zał. Nr 2 Rękawice jednorazowe

Zał. Nr 2 preparaty do dezynfekcji rąk

Wybór Wykonawców

Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, w tym: jednorazowych rękawic ochronnych i preparatu do dezynfekcji rąk.

data ogłoszenia: 10.11.2020r.

data zakończenia:13.11.2020r.

Zapytanie ofertowe

Nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Rękawice jednorazowe

Zał. Nr 2 Środki do dezynfekcji rąk .

Zał. Nr 3- Istotne postanowienia umowy

Zał. Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zał. Nr 5 Klauzula informacyjna RODO

Unieważnienie postępowania

data ogłoszenia: 02.11.2020r.

data zakończenia: 05.11.2020r.

data ogłoszenia: 30.10.2020r.

data zakończenia:04.11.2020r.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego

data ogłoszenia: 15.10.2020r.

data składania i otwarcia ofert: 22.10.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 

data ogłoszenia: 14.10.2020r.

data zakończenia: 21.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia DPS w tym: maseczek, kombinezonów, fartuchów wielorazowych, termometrów, pulsometrów, dozowników, dekontaminatorów i kartridży

data ogłoszenia: 09.10.2020r.

data zakończenia: 15.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę jednorazowych środków ochrony osobistej, w tym: maseczek, rękawic, fartuchów, kombinezonów jednorazowych i środków do dezynfekcji

data ogłoszenia: 09.10.2020r.

data zakończenia: 14.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na zakup pralnico – wirówki przemysłowej

data ogłoszenia: 09.10.2020r.

data zakończenia: 16.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na zakup kotła warzelnego gazowego

data ogłoszenia: 09.10.2020r.

data zakończenia: 16.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych na dachu                 i poddaszu

data ogłoszenia: 07.10.2020r.

data zakończenia: 13.10.2020r.

Zapytanie ofertowe na okresowe przeglądy stanu technicznego budynku 

data ogłoszenia: 30.09.2020r.

data zakończenia: 14.10.2020r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę warzyw i owoców.

data ogłoszenia: 18.09.2020r.

data zakończenia: 25.09.2020r.

Zaproszenie do składania ofert na aktualizację instrukcji bezp. p.poż

data ogłoszenia: 11.09.2020r.

data zakończenia: 18.09.2020r.

2020/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i środków czystości

data ogłoszenia: 21.08.2020r.

data zakończenia: 28.08.2020r

2020

Zapytania ofertowe na wymianę okien w ramach remontu pokoi mieszkańców w zespołach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

data ogłoszenia: 24.07.2020

data otwarcia i składania ofert: 03.08.2020

2020/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i środków czystości

data ogłoszenia: 16.07.2020r.

data zakończenia: 28.07.2020r

2020

Zapytanie ofertowe na odbiór i transport odpadów medycznych:

data ogłoszenia: 29.01.2020r.

data zakończenia 07.02.2020r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dezynsekcji, deratyzacji, deawionizacji

data ogłoszenia:  22.01.2020r.

data zakończenia:  30.01.2020r.

2019/2020

Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla Mieszkańców 

data ogłoszenia: 09.12.2019r.

data zakończenia: 17.12.2019r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie bieżących usług konserwacyjnych

data ogłoszenia: 05.12.2019r.

data zakończenia: 13.12.2019r.

Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla Mieszkańców 

data ogłoszenia: 28.11.2019r.

data zakończenia: 05.12.2019r

Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek  data ogłoszenia: 26.11.2019r. data zakończenia: 04.12.2019r.

Zapytanie ofertowe na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych data ogłoszenia: 26.11.2019r. data zakończenia: 04.12.2019r.

Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla Mieszkańców  data ogłoszenia: 14.11.2019r. data zakończenia: 22.11.2019r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych przeglądów budynku, budowli, instalacji       i urządzeń technicznych  data ogłoszenia 12.11.2019r data zakończenia: 19.11.2019r.

Wybór Wykonawcy na wykonanie wymiany okien w pokojach mieszkalnych Zawiadomienie o wyborze oferty Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany okien w pokojach mieszkalnych data ogłoszenia: 08.11.2019r. data zakończenia: 15.11.2019r.

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie wymiany okien w pokojach mieszkalnych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany okien w pokojach mieszkalnych data ogłoszenia: 29.10.2019r. data zakończenia: 06.11.2019r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie naprawy dźwigów osobowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy dźwigów osobowych data ogłoszenia: 23.10.2019r. data zakończenia: 31.10.2019r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pieczywa  – data ogłoszenia: 19.09.2019r. -data zakończenia: 25.09.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pieczywa data ogłoszenia: 19.09.2019r. data zakończenia: 25.09.2019r.

Wybór Wykonawcy na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic  – data ogłoszenia: 18.09.2019r. – data zakończenia:  25.09.2019r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. – data ogłoszenia: 18.09.2019r. – data zakończenia: 25.09.2019r.

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Wykonanie przebudowy kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce”

-data ogłoszenia: 23.08.2019r.

-data zakończenia: 28.08.2019r.

Wykonanie przebudowy kotłowni gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

-data ogłoszenia: 21.08.2019r.

-data zakończenia: 28.08.2019r.

25.07.2019r. Wybór Wykonawców na dostawy artykułów chemicznych – data ogłoszenia: 01.07.2019r. – data zakończenia: 15.07.2019r.

09.07.2019r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Dostawę artykułów chemicznych -data ogłoszenia: 01.07.2019r. -data zakończenia: 15.07.2019r.

09.11.2018r. Wybór Wykonawcy na dostawę pieluchomajtek – data ogłoszenia: 17.10.2018r. – data zakończenia: 31.10.2018r.

17.10.2018r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek -data ogłoszenia: 17.10.2018r. -data zakończenia: 31.10.2018r.

09.11.2018r. Wybór Wykonawcy na dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – data ogłoszenia: 17.10.2018r. – data zakończenia: 30.10.2018r.

17.10.2018r. Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – data ogłoszenia: 17.10.2018r. -data zakończenia: 30.10.2018r.

09.11.2018r. Wybór Wykonawcy na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych – data ogłoszenia: 11.10.2018r. – data zakończenia: 24.10.2018r.

11.10.2018r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych -data ogłoszenia: 11.10.2018r. -data zakończenia: 24.10.2018r.

11.10.2018r. Wybór Wykonawcy na Przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic -data ogłoszenia: 24.10.2018r. -data zakończenia: 08.10.2018r.

02.10.2018r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na Wykonanie projektu oraz wykonanie, dostawę i montaż MEBLI dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń elektrycznych.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na  konserwację sprzętu RTV, instalacji antenowej i nagłośnieniowej.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług  konserwacyjnych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług konserwacyjnych systemów bezpieczeństwa.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego AGD.

02.10.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na stałe usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych.

02.10.2018. Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usługi ochrony przed szkodnikami.

25.09.2018r. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. data ogłoszenia: 25.09.2018r. data zakończenia: 08.10.2018r.

Wybór Wykonawcy na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla DPS. data ogłoszenia: 10.09.2018r. data zakończenia: 19.09.2018r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla DPS. data ogłoszenia: 10.09.2018r. data zakończenia: 19.09.2018r.

na 2018/2019r.  Wybór Wykonawcy na dostawę preparatu do dezynfekcji rąk. – data ogłoszenia: 14.06.2018r – data zakończenia: 29.06.2018r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przewóz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunami na turnus rehabilitacyjny.

 • data ogłoszenia 11.07.2018r.
 • data zakończenia 23.07.2018r.

10.07.2018r. Wybór Wykonawców na dostawy artykułów chemicznych – data ogłoszenia: 14.06.2018r – data zakończenia: 29.06.2018r.

21.06.2018r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Dostawę artykułów chemicznych. – data ogłoszenia: 14.06.2018r. – data zakończenia: 29.06.2018r.

na 2018r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przewóz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunami na turnus rehabilitacyjny.

 • data ogłoszenia 31.07.2018r.
 • data zakończenia 17.08.2018r.
 • pobierz plik

Wybór Wykonawcy na  wykonanie okresowej rocznej kontroli budynków DPS

data ogłoszenia:29.06.2018r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej – rocznej- kontroli budynków DPS

 • data ogłoszenia  14.06.2018 r.
 • data zakończenia 22.06.2018 r.
 • pobierz plik

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług konserwacyjnych kotłowni gazowo-olejowej, punktu redukcyjno-pomiarowego zasilającego w gaz DPS oraz wykonywanie napraw bieżących.

 • data ogłoszenia: 17.04.2018r.
 • data zakończenia 15.05.2018r. godz. 15
 •  pobierz plik

Zaproszenie do składania ofert. Zamówienie na : Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego do przewodu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Nr. sprawy : SSM.8120.5.28.2016 Zamawiający: Miasto Ostrołęka Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe Wartość szacunkowa: Poniżej 30 000 euro Termin składania ofert: 23.02.2018 r. godz 12:00 Miejsce składania ofert: Urząd Miasta  Ostrołęki plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie stałych usług konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego i przemysłowego, RTV, oraz wykonywanie napraw bieżących.

 • data ogłoszenia 08.12.2017r.
 • data zakończenia 21.12.2017r. godz.15:00
 • pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę LEKÓW CPV grupa 336 w 2018r. 08.12.2017r. Wybór Wykonawcy na dostawy LEKÓW w 2018r. ogłoszenie wyniku dn. 22.12.2017r.

data ogłoszenia: 28.11.2017r. data zakończenia: 12.12.2017r. godz. 12.00

Wybór Wykonawcy na dostawy pieluchomajtek w 2018r. data ogłoszenia: 23.11.2017r. data zakończenia: 07.12.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek. 06.12.2017r.

01.12.2017r.

Data ogłoszenia: 23.11.2017r. Data zakończenia: 07.12.2017r.

Wybór Wykonawcy na dostawy jednorazowych rękawic ochronnych w 2018r. data ogłoszenia: 23.11.2017r. data zakończenia: 07.12.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych. Data ogłoszenia:23.11.2017r. Data zakończenia: 07.12.2017r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych  na świadczenie stałych usług konserwacyjnych w 2018r.
Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie okresowych kontroli.

Wybór Wykonawcy na przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. – data ogłoszenia: 21.09.2017r. – data zakończenia: 09.10.2017r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. -data ogłoszenia: 21.09.2017r. -data zakończenia: 09.10.2017r.

Wybór Wykonawców na dostawy artykułów chemicznych. -data ogłoszenia: 04.07.2017r. -data zakończenia: 18.07.2017r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Dostawę artykułów chemicznych. – data ogłoszenia: 04.07.2017r. – data zakończenia: 18.07.2017r.

Wybór Wykonawcy na  wykonanie okresowej  pięcioletniej  kontroli budynków DPS

data ogłoszenia:20.06.2017r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej – pięcioletniej kontroli budynków DPS

data ogłoszenia  07.06.2017r. data zakończenia 19.06.2017r.

Wybór Wykonawcy na konserwację kotłowni

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług konserwacyjnych kotłowni gazowo-olejowej, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz wykonanie napraw bieżących na 2017r.

Data ogłoszenia: 25.04.2017r. Data zakończenia: 15.05.2017r. godz. 15.00.

Wybór Wykonawcy na konserwację AGD na 2017r.

Wybór Wykonawcy na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych

Wybór Wykonawcy na dostawę leków dla Mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej.

Wybór Wykonawcy na dostawę pieluchomajtek.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych. Data ogłoszenia: 13.12..2016r. Data zakończenia: 19.12.2016r. godz. 15.00.

Dot. unieważnienia postępowania na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług  konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego i przemysłowego RTV oraz wykonywanie napraw bieżących.

Wybór Wykonawcy na konserwacje w 2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych. Data ogłoszenia: 29.11.2016r. Data zakończenia: 08.12.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek. Data ogłoszenia: 29.11.2016r. Data zakończenia: 08.12.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę LEKÓW CPV grupa 336 w 2017r. data ogłoszenia: 18.11.2016r. data zakończenia : 06.12.2016r. godz. 12.00

Zaproszenie do składania ofert cenowych  na świadczenie stałych usług konserwacyjnych w 2017r.

2016r.

Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej.

Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych.

Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej – pięcioletniej- kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

Wybór Wykonawcy na Przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej. – data ogłoszenia: 26.09.2016r. – data zakończenia 14.10.2016r

Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych. – data ogłoszenia : 23.09.2016r. – data zakończenia 10.10.2016r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych  na wykonanie okresowej –   pięcioletniej – kontroli elektrycznej i urządzeń elektrycznych. – data ogłoszenia : 21.09.2016r. – data zakończenia: 03.10.2016r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. – data ogłoszenia: 14.09.2016r. – data zakończenia: 22.09.2016r.

Wybór Wykonawcy na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w 2016r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. data ogłoszenia: 17.08.2016r.

Wybór Wykonawcy/ów  na dostawy artykułów chemicznych w 2016-2017r. – data ogłoszenia: 03.08.2016r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Dostawę artykułów chemicznych w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. – data ogłoszenia:08.07.2016r. –  data zakończenia:20.07.2016r.

Wybór Wykonawców na Wykonanie, dostawę i montaż  MEBLI  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Wykonanie, dostawę i montaż  MEBLI  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27. –  data ogłoszenia  16.05.2016r. –  data zakończenia 07.06.2016r. godz. 12:30

Wybór Wykonawcy na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń dźwigowych oraz wykonywanie napraw bieżących.

Wybór Wykonawcy na świadczenie stałych usług konserwacyjnych kotłowni gazowo-olejowej, punktu redukcyjno-pomiarowego zasilającego w gaz  DPS  oraz wykonywanie napraw bieżących.

Wybór Wykonawcy na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonywanie napraw bieżących.

Wybór Wykonawcy na świadczenie stałych usług konserwacyjnych systemów bezpieczeństwa: urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, systemu telewizji przemysłowej,sygnalizacji włamaniowej, sygnalizacji przyzywowej oraz wykonywanie napraw bieżących.

Wybór Wykonawcy na świadczenie stałych usług konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego i przemysłowego, RTV oraz wykonywanie napraw bieżących.

Wybór Wykonawcy na świadczenie usługi ochrona obiektu przed szkodnikami

Wybór Wykonawcy  na dostawę  pieluchomajtek  w 2016r. data ogłoszenia 18.12.2015r.

Wybór Wykonawcy  na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych  w 2016r. data ogłoszenia 18.12.2015r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Dostawę  Jednorazowych rękawic ochronnychh w okresie od 02.01.2016r. do 31.12.2016r. –  data zakończenia 07.12.2015r. godz. 12:30

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Dostawę  Pieluchomajtek  w okresie od 02.01.2016r. do 31.12.2016r. – data ogłoszenia 02.12.2015r.

–  data ogłoszenia: 20.11.2015r. –  data zakończenia 07.12.2014r. godz. 12:30

2015r. – 2016r

Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej.

Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych kotłowni gazowo-olejowej, punktu redukcyjno-pomiarowego zasilającego w gaz DPS oraz wykonywanie napraw bieżących.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń dźwigowych oraz wykonywanie napraw bieżących.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń elektrycznych-wewnętrznej sieci elektroenergetycznej 230V, rozdzielni niskiego napięcia, wentylatorowni oraz wykonywanie napraw bieżących.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonywanie  napraw bieżących.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług konserwacyjnych systemów bezpieczeństwa: urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, systemu telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamaniowej, sygnalizacji przyzywowej oraz wykonywanie napraw bieżących.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego i przemysłowego, RTV, oraz wykonywanie napraw bieżących.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usługi ochrona obiektu przed szkodnikami.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na  wykonanie okresowej kontroli instalacji  gazowej.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na  wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych

Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert cenowych na  wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych

–  data ogłoszenia 10.09.2015r. –  data zakończenia 22.09.2015r.

Wybór Wykonawcy na wykonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Zaproszenie do składania ofert cenowych na  wykonanie przeglądu urządzeń p.poż i gaśnic 2015r. –  data ogłoszenia 26.08.2015r. –  data zakończenia 11.09.2015r. Wybór Wykonawcy/ów  na dostawy artykułów chemicznych w 2015r.  – 2016r. data ogłoszenia 12.08.2015r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Dostawę artykułów chemicznych w okresie od 01.09.2015r. do 31.08.2016r. –  data ogłoszenia: 08.07.2015r. –  data zakończenia 20.07.2015r.

2015r.

Wybór Wykonawcy/ów  na dostawy w 2015r. data ogłoszenia 12.01.2015r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Dostawę  Jednorazowych rękawic ochronnychh w okresie od 02.01.2015r. do 31.12.2015r. –  data ogłoszenia: 09.12.2014r. –  data zakończenia 17.12.2014r. godz. 12:30

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Dostawę  Pieluchomajtek  w okresie od 02.01.2015r. do 31.12.2015r. –  data ogłoszenia: 09.12.2014r. –  data zakończenia 17.12.2014r. godz. 12:30

Zaproszenie do składania ofert cenowych na okresową kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonywanie napraw bieżących Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usług konserwacyjnych systemów bezpieczeństwa Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego i przemysłowego, RTV, oraz wykonywanie napraw bieżących Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń dźwigowych oraz wykonywanie napraw bieżących Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług ochrony obiektów DPS przez szkodnikami w bieżących Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych kotłowni gazowo-olejowej oraz wykonywanie napraw bieżących   Wybór Wykonawcy na wykonanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne niezawodne funkcjonowanie Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu urządzeń przeciw pożarowych i gaśnic w sposób gwarantujących niezawodne funkcjonowanie   Wybór Wykonawcy/ów  na dostawy artykułów chemicznych w 2014r.  – 2015r. data ogłoszenia 18.08.2014r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na:  Dostawę artykułów chemicznych w okresie od 01.09.2014r. do 31.08.2015r. –  data ogłoszenia: 04.07.2014r. –  data zakończenia 28.07.2014r.

zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowego czyszczenia przewodów kominowych Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej – rocznej kontroli budynków

zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli budynków zaproszenie  do składania ofert cenowych na świadczenie usługi ochrona obiektu przed szkodnikami zaproszenie  do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń elektrycznych – agregatorowni, rozdzielni niskiego napięcia, wentylatorowni oraz wykonywanie napraw bieżących zaproszenie  do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych urządzeń dźwigowych oraz wykonywanie napraw bieżących zaproszenie  do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego , przemysłowego i RTV oraz wykonywanie napraw bieżących. zaproszenie  do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych kotłowni gazowo-olejowej oraz wykonywanie napraw bieżących zaproszenie  do składania ofert cenowych na świadczenie stałych usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonywanie napraw bieżących Zaproszenie do złożenia oferty cenowej:

na wykonanie audytu energetycznego budynków Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia ul. Rolna 27 w Ostrołęce oraz kosztorysu inwestorskiego na roboty termomodernizacyjne przewidziane do wykonania w audycie energetycznym.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :  modernizację systemu   sygnalizacji pożarowej.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : dostawę  LEKÓW  CPV  grupa 336, w roku 2014.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : dostawę  pieluchomajtek  CPV  grupa 331, w roku 2014.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Dostawę jednorazowych  rękawic ochronnych  CPV grupa 184, w roku 2014.

Wybór wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych Wyboru Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacynjych Wyboru Wykonawcy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej. zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych wyboru Wykonawcy na wykonanie konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic     Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne niezawodne funkcjonowanie. Wybór Wykonawcy na wykonanie okresowej – rocznej kontroli budynków

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej – rocznej kontroli budynków

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie o  unieważnieniu pisemnego przetargu  z dnia 10 maja 2013r. na sprzedaż samochodu  służbowego

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na :Dostawę jednorazowych  rękawic ochronnych w grupie CPV 184 w roku 2013.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : dostawę pieluchomajtek w grupie CPV 331 w roku 2013.