Terapia Tańcem i Aktywności Ruchowej

Terapia Tańcem i Aktywności Ruchowej – celem zajęć prowadzonych w tej pracowni jest poprawa kondycji i sprawności fizycznej uczestników.  Środkiem oddziaływania terapeutycznego jest również muzyka, która korzystnie wpływa na stan psychiczny mieszkańców. Poza zajęciami ruchowymi prowadzona była terapia tańcem, która cieszyła się dużym zainteresowaniem podopiecznych. Poziom zajęć w pracowni dostosowany był do stanu zdrowia i możliwości osób biorących w nich udział.