Sala Doświadczania Świata

 

 

„Sala Doświadczania Świata” została uruchomiona 1 sierpnia 2013 r. Utworzona w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Uczestnikami terapii są osoby z zaburzeniami psychicznymi – przewlekle psychicznie chore i upośledzone umysłowo. Ma charakter integracyjny, adresowana do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, uczestników zajęć środowiskowych Domów Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a także dla osób chorych psychicznie mieszkających w środowisku.

 

„Sala Doświadczania Świata” jest wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, którego zastosowanie uczestnikom tej metody terapii pozwala na doświadczanie samych siebie, odbieranie bodźców, uspokojenie, wyciszenie, relaksację, otwarcie na świat zewnętrzny.

W Sali Doświadczania Świata poznajemy otoczenie, poprzez własną aktywność, a także mamy możliwość odpoczynku i relaksu. Osiągane efekty:

 • poprawa wytrwałości,
 • wzrost spontaniczności,
 • otwarcie emocjonalne,
 • redukcja niepokoju,
 • redukcja tendencji do wycofania się i samorealizacji,
 • wzrost pewności siebie,
 • łagodzenie bólu i stresu,
 • zmniejszanie zmęczenia i wyczerpania,
 • większe zaufanie do samego siebie, do innych osób, do otoczenia,
 • relaksacja,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • poprawa jakości życia,
 • poprawa percepcji,
 • zwiększenie kompetencji społecznych (funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich)

Wśród sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie Sali Doświadczania Świata znajduje się:

 • Łóżko wodne z muzyką relaksacyjną w podstawie muzycznej. Dźwięki z radia powodują drganie wody w materacu, co umożliwia odbieranie nowych bodźców.
 • Gwieździste niebo – jest urządzeniem do stymulacji polisensorycznej. Całość daje efekt rozgwieżdżonego nieba, umieszczonego nad łóżkiem wodnym.
 • Lustro na ścianie przy łóżku wodnym.
 • Kolumny wodne zbudowane z przezroczystej rury akrylowej połączonej z podstawą. Wypełnione wodą wędrujące w niej pęcherzyki powietrza z góry do dołu zmieniają się w kolorowym świetle. Dotykając kolumny odczuwa się wibracje i drgania.
 • Prysznic świetlny – urządzenie uspokajające oraz skupiające uwagę na elemencie wydatnie wyróżniającym się na tle otoczenia.
 • Magiczne akwarium – elementy akwarium „świecą” w promieniach ultrafioletowych emitowanych poprzez wbudowaną lampę UV. Jego celem jest uspokojenie, relaks oraz koncentracja uwagi. Jest to imitacja wodnego akwarium.
 • Panel LED daje możliwość wyświetlania różnych kombinacji kolorów w czterech kwadratach. Służy do stymulacji wzrokowej.
 • Tunel lustrzany, urządzenie świetle dające wrażenie nieskończoności. Służy do stymulacji wzrokowej.
 • Tapeta ścienna z widokiem rafy koralowej podświetlana światłem ultrafioletowym. Jej cel to uspokojenie i relaks.

 

 

 

Ponadto sala wyposażona jest w:

 • zestaw do aromatoterapii składający się z emitera zapachów i zestawu olejków zapachowych,
 • puf relaksacyjnych,
 • materacy relaksacyjnych,
 • masażerów.