Pracownicy

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Gniazdowska

 

Zastępca Dyrektora ds. Opiekuńczo – Terapeutycznych

mgr Elżbieta Karwowska

 

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Maria Dumała

 

Sekretariat

Beata Załęska

 

Szef Kuchni

Marcin Grouz

 

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

mgr Sylwia Dura

mgr Beata Marzewska

.      .Barbara Serowik

 

Pracownik socjalny

mgr Dariusz Zienkiewicz

 

 

Kierownicy Zespołów Mieszkalnych

Zespół Mieszkalny „A” mgr Joanna Lipiec – Suchecka

Zespół Mieszkalny „B” mgr Elżbieta Rawa

Zespół Mieszkalny „C” mgr Katarzyna Myszkowska

Zespół Mieszkalny „F” mgr Elżbieta Skalik