Pracownicy

 

Dyrektor

mgr Grażyna Piersa

 

Zastępca Dyrektora ds. Opiekuńczo – Terapeutycznych

mgr Elżbieta Karwowska

 

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Maria Dumała

 

Sekretariat

Anna Gamdzyk

 

Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi

mgr Andrzej Siennicki

 

p.o Kierownika Kuchni

Marcin Grouz

 

Specjaliści Pracy Socjalnej

mgr Sylwia Dura

mgr Magdalena Zapust

mgr Beata Marzewska

.      .Barbara Serowik

 

Pracownik socjalny

mgr Dariusz Zienkiewicz

 

 

Kierownicy Zespołów Mieszkalnych

mgr Elżbieta Rawa

mgr Elżbieta Skalik

mgr Katarzyna Myszkowska

lic. Cecylia Łowicka