Pracownicy

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Gniazdowska

 

Zastępca Dyrektora ds. Opiekuńczo – Terapeutycznych

mgr Elżbieta Karwowska

 

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Maria Dumała

 

Kierownicy Zespołów Mieszkalnych

Zespół Mieszkalny „A” mgr Joanna Lipiec – Suchecka

Zespół Mieszkalny „B” mgr Elżbieta Rawa

Zespół Mieszkalny „C” mgr Katarzyna Myszkowska

Zespół Mieszkalny „F” mgr Elżbieta Skalik

 

Sekretariat

Beata Załęska

 

Szef Kuchni

Marcin Grouz

 

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

mgr Sylwia Dura

mgr Beata Marzewska

.      .Barbara Serowik

 

Pracownik socjalny

mgr Dariusz Zienkiewicz