Pracownia ceramiczna

 

Pracownia ceramiczna – swoją działalność rozpoczęła 20.09.2010r. jest profesjonalnie wyposażona
w sprzęt, urządzenia i narzędzia tj: elektryczny kręgowy piec ceramiczny, elektryczne koło garncarskie, walcarkę do robienia plastrów gliny, ażurowe regały do suszenia prac, mieszarkę elektryczną, stół przystosowany do pracy z gliną, formy gipsowe, meble i inne drobne narzędzia.
W tej pracowni mieszkańcy pod kierunkiem instruktora terapii zajęciowej zajmują się lepieniem, formowaniem
i modelowaniem w glinie lejnej lub plastycznej. Dzięki temu rozwijają sprawność manualną i wyzwalają w sobie zdolności artystyczne, uczą się tworzenia proporcji. Robią różne przedmioty autorskie, oryginalne
i niepowtarzalne, nadają glinie kształt, a często wykonywane przedmioty mają także praktyczne zastosowanie.
Glina odstresowuje, satysfakcjonuje, gdyż z szarej bezkształtnej masy powstaje konkretny przedmiot, a także fascynuje różnorodnością form.
Wypalenie w piecu nadaje trwałość wytworzonym przedmiotom.
Następnym etapem rozwoju tej pracowni będzie wprowadzenie szkliwienia i zdobienia wykonywanych prac.
Realizacja pracy odbywa się systematycznie od przygotowania materiałów, poznawania materiałów i narzędzi, poznania metod pracy w glinie, poprzez kształtowanie i modelowanie naczyń użytkowych, ozdób, figur, naukę suszenia i wypalania. Pracownia ceramiczna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.