Osiągnięcia i konkursy

W 2016 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wybrał tytuł XV Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych, którego autorem jest Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

Pomysłodawcą tego tytułu była Pani Agnieszka Krukowska – starszy instruktor terapii zajęciowej.

Preezes PFRON Pan Robert Kwiatkowski i dyrektor oddziału mazowieckiego PFRON Pani Elżbieta Bogucka zwrócili się z prośbą o wypożyczenie 2 prac wykonanych przez mieszkańców w pracowni plastycznej i w pracowni rękodzieła wyrażając podziw i uznanie dla ich talentu.

Pracę wykonaną w pracowni rękodzieła nadzorowała pani Edyta Ciuchta – terapeuta, natomiast pracę wykonaną w pracowni plastycznej nadzorowała pani Agnieszka Krukowska – starszy instruktor terapii zajęciowej.

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku ogłosił XV Konkurs Plastyczny Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

Dwie mieszkanki Domu Pomocy Społecznej zostały poproszone o wypożyczenie prac przez Prezesa Zarządu PFRON i Dyrektora Oddziału Mazowieckiego PFRON.

 

Ogólnopolski Konkurs PFRON 2013 r. Na etapie wojewódzkim praca wykonana w pracowni terapii ceramicznej w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba pt.: „Flower” przygotowana przez Roberta Drożdżala i Izabellę Szabłowską Lepak zajęła II miejsce. Natomiast na szczeblu ogólnopolskim uzyskała wyróżnienie.

 

 

 

12 czerwca 2013 r. w Nasielsku podczas „VII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych PROMIEŃ 2013” otrzymaliśmy wyróżnienie za najciekawsze widowisko sceniczne.

 

Praca wykonana przez Jarosława Kulika w Konkursie gwiazdkowym pt. „Zlećcie się Anioły Jasnookie” organizowanym przez Ostrołęckie Centrum Kultury „Kultownia” przy ul. I A. W. P. 40 w Wojciechowicach, została nagrodzona trzecim miejscem. Uczestnicy wyjechali w dniu 10.12.2012 r. do Ostrołęckiego Centrum Kultury przy ulicy Inwalidów Wojennych na podsumowanie konkursu i odebranie upominków, które będą służyły do pracy na terapii zajęciowej.

 

 

Uchwałą Nr 354/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki a dnia 25 października 2012 r. nadano Domowi Pomocy Społecznej w Ostrołęce odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”.

 

 

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zostali zaproszeni przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w Warszawie do konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, temat konkursu „Olimpiada i Olimpijczycy”. W kategorii – rzeźba kameralna – płaskorzeźba pod tytułem „Ogień olimpijski” wykonaną przez Romana Bacławskiego otrzymaliśmy wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich X-ego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

 

 

 

 

W miesiącu wrześniu 2011 roku Dom otrzymał dwa wyróżnienia:

Za udział w konkursie „Najpiękniejszy balkon, posesja i ogródek przyblokowy w mieście Ostrołęka w 2011 roku w kategorii: Instytucje, zakłady pracy, jednostki organizacyjne, sklepy, itp. od Prezydenta Miasta Ostrołęki.

 

Za pracę zbiorową pt. „Kurpie Sercem Europy” od Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w eliminacjach wojewódzkich IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Marzenie o Europie”. Praca była przygotowana przez mieszkańców pod kierunkiem terapeuty i instruktora terapii zajęciowej: z pracowni sztuki użytkowej i pracowni plastycznej.

 

 

 

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zostali zaproszeni przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie do konkursu plastycznego „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, temat konkursu „OLIMPIADA I OLIMPIJCZYCY”. W pracowniach: plastycznej, stolarstwa artystycznego,  sztuki użytkowej, ceramicznej, rękodzieła, zdobnictwa i dekoratorstwa  pod kierunkiem terapeutów i instruktorów terapii zajęciowej mieszkańcy wykonali prace konkursowe. Praca w kategorii – rzeźba kameralna – płaskorzeźba pod tytułem „Ogień Olimpijski” wykonał Roman Bacławski pod kierunkiem Edyty Ciuchty, Anny Jarmuszewskiej – Zienkiewicz i Danuty Bartoszewicz. Praca otrzymała wyróżnienie.

 

 

Na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przystąpiliśmy do konkursu plastycznego na plakat pt. „Inny nie znaczy obcy” związany ze zbliżającym się XI Ogólnopolskim Dniem Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię i przekazaliśmy trzy prace konkursowe wykonane przez trzech Mieszkańców DPS. Prace zostały wykonane w dwóch kategoriach pod kierunkiem terapeuty – Lucyny Grala i instruktora terapii zajęciowej – Agnieszki Krukowskiej: I kategoria – malarstwo, technika olej –„Mój świat” – wykonała Barbara Dąbkowska, malarstwo, technika pastela – „Twarz kobiety” – wykonał Janusz Bocheńczuk, II kategoria – rysunek, technika węgiel – „Przyjaźń” – wykonał Stanisław Sieczka.