Pracownia muzyczna

 

Pracownia muzyczna – pod kierunkiem instruktora terapii, muzyka z wykształcenia uczestnicy zajęć wspólnie śpiewają, uczą się nowych piosenek, grają na prostych instrumentach muzycznych, słuchają muzyki. W ramach pracowni prowadzone są zajęcia indywidualne – szczególnie nauka śpiewu i gry na instrumencie,
a także grupowe gdyż uczestnicy pracowni są współorganizatorami wielu imprez, tworzą oprawę muzyczną uroczystości domowych i Mszy Świętych odprawianych w Kaplicy Domu. W ramach tej pracowni mieszkańcy przygotowywani są do przeglądów, festiwali czy do udziału w innych formach artystycznych.Radiowęzeł działa w pracowni muzycznej pod nazwą „Przyjaźń”.