O DPS

Działaj zawsze na korzyść bliźniego
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął
Aby tobie tak czyniono
Nie myśl o tym, co Tobie jest Kto winien
Ale co ty jesteś winien innym”

.                                        .Kardynał Stefan Wyszyński

 

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, to pięknie położony obiekt
w kształcie jaskółki w locie, co ma swoje odzwierciedlenie w znaku graficznym, którego Dom używa. Otoczony kwiatami i zielenią tworzy cudowny krajobraz i ciepłe przytulne miejsce.
Nasz Dom jest placówką całodobowego pobytu. Służy wsparciem, osobom które tego potrzebują. Zapewnia pomoc
w godnym przeżywaniu i akceptacji, życia, zachowania samodzielności, zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych.
Posiada bogatą bazę lokalową oraz różnorodną ofertę terapeutyczną. Świadczy usługi na najwyższym poziomie. Uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu.
Przestrzega praw Mieszkańców oraz zapewnia dostęp do informacji o ich prawach.

Dom, czyli przyjazna człowiekowi przestrzeń
i życzliwi ludzie.
Dom, czyli poczucie bezpieczeństwa,
współuczestnictwa i akceptacji.
Dom, czyli pewność swojego miejsca w życiu,
po prostu Dom.

Dom Pomocy Społecznej znajduje się na obrzeżach miasta przy trasie Ostrołęka – Goworowo – Warszawa. Przeznaczony jest dla 233 osób przewlekle psychicznie chorych. Powierzchnia działki na której jest zlokalizowany DPS wynosi ok. 2,3 ha. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 7568 m2, w tym czterech zespołów mieszkalnych: A, B, C, F – 5367 m2

Dom Pomocy Społecznej został utworzony Zarządzeniem Nr 20/96 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz nadania statutu. Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w Domu w 1997 roku – w bieżącym roku przypada XX rocznica działalności placówki. Jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, terenem działalności Domu jest obszar Miasta, a w ramach wolnych miejsc placówka może przyjąć mieszkańców z innego terenu. W szczególności Dom zapewnia miejsca poza kolejnością kombatantom i osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Mieszkańcy korzystają z bogatej oferty terapeutycznej dostosowanej do ich możliwości oraz indywidualnych zainteresowań.
Mieszkańcy mają możliwość rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w siedemnastu pracowniach terapii zajęciowej oraz w sekcji wędkarskiej.


Wykaz pracowni terapii zajęciowej:

Pracownia komputerowa

Pracownia muzyczna 

Pracownia umiejętności społecznych 

Pracownia plastyczna 

Pracownia rękodzieła 

Pracownia krawiecka

Pracownia gastronomiczna 

Pracownia ogrodnicza 

Pracownia Ruchu i Rekreacji

Biblioteka i czytelnia 

Pracownia ceramiczna 

Sekcja wędkarska „Płotka”

Sala Doświadczania Świata

Kawiarenka „RETRO”

Terapia Tańcem i Aktywności Ruchowej

 

Zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Dom nasz umożliwia mieszkańcom nabywanie nowych doświadczeń życiowych, poznawanie świata poprzez uczestnictwo w różnych imprezach organizowanych na terenie Domu.
Ponadto wspólnie z Samorządem Mieszkańców zostało opracowane Kalendarium stałych imprez odbywających się
w Domu Pomocy Społecznej. Mieszkańcy biorą także udział w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych,na zaproszenie innych placówek będących ich organizatorami.

Wydawana jest gazetka naszego Domu pt. „Nasza Gazetka”. Działa także lokalny radiowęzeł „Przyjaźń”. W 2011 roku został opracowany Folder prezentujący naszą placówkę.

W ramach terapii ogrodniczej, na działce o powierzchni 0,65 ha, mieszkańcy uprawiają warzywa i ziemniaki, pielęgnują krzewy ozdobne i rabaty kwiatowe, biorą od wielu lat udział w konkursach na najładniejszą posesję, w których zdobywają nagrody i punktowane miejsca.

Po raz pierwszy Nasz Dom w 2011 roku wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, do udziału w której zaprosiło nas Hospicjum Caritas działające przy Parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Kampania ta polega na sadzeniu jesienią cebulek żonkili, które są symbolem nadziei i solidarności z ludźmi chorymi na choroby nowotworowe. Przed budynkiem naszego Domu na przygotowanym poletku w kształcie serca mieszkańcy i pracownicy posadzili 50 cebulek żonkili.

W hołdzie Patronowi Domu został utworzony Kącik Patrona Domu, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w czerwcu 2011 r., w czasie obchodów dnia Otwartego Domu – Dnia Patrona Domu.
W naszym Domu jest Kaplica w której Kapelan Domu sprawuje codziennie Mszę świętą, a także odprawiane są różne okolicznościowe nabożeństwa.
Na potrzeby gości odwiedzających naszych mieszkańców dysponujemy pokojem gościnnym.