Informacje

.          .Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce jest jednostką stacjonarną i koedukacyjną przeznaczoną dla 233 osób przewlekle psychicznie chorych zgodnie z Decyzją Nr 9013/14/2001 z dnia 24.10.2001r. Wojewody Mazowieckiego. Uchwałą Nr 385/XLII/2001 z dnia 12 października 2001r. Rada Miasta Ostrołęki nadała naszemu Domowi imię
,,Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia”.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce przy ul. Rolnej 27  został utworzony Zarządzeniem Nr 20/96 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz nadania statutu, a oddawany był do użytku dwuetapowo:

I etap w marcu 1997r. – decyzją Urzędu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 27.03.1997r. rozpoczęto użytkowanie
budynku DPS – segmentów A,B,D,E oraz portierni.

II etap w styczniu 2000r. – decyzją Urzędu Miejskiego w Ostrołęce z dnia 05.01.2000r. rozpoczęto użytkowanie budynku DPS – segmentów C i F.

Powierzchnia działki wynosi aktualnie 2,2534ha.

Powierzchnia użytkowa trzykondygnacyjnych segmentów wynosi łącznie 7568,8 m2.

1) segment A – 1106,6 m2 – na parterze i piętrze znajdują się pokoje mieszkańców z liczbą miejsc 49, – w przyziemiu
jest pralnia.

2) segment B – 1347,2 m2 – na parterze i piętrze znajdują się pokoje mieszkańców z liczbą miejsc 58, – w przyziemiu
jest kotłownia gazowo – olejowa i 7 pracowni terapii zajęciowej.

3) segment C – 1101,2 m2 – na parterze i piętrze znajdują się pokoje mieszkańców z liczbą miejsc 43, a w przyziemiu
segmentu „F” zamieszkuje 22 mieszkańców. Łącznie Zespół Mieszkalny „C” liczy 65 mieszkańców. – w przyziemiu
znajduje się 7 pracowni terapii zajęciowej, Zespół PROMORTE i pokój gościnny dla osób odwiedzających naszych
mieszkańców.

4) segment F – 1812,1 m2 – na parterze i piętrze znajdują się pokoje mieszkańców z liczbą miejsc 61, – w przyziemiu
pokoje mieszkańców należące do segmentu C oraz świetlica dla mieszkańców DPS i 1 pracownia terapii zajęciowej.

5) segment D – 434,7 m2 – na piętrze znajduje się administracja, kaplica, kącik patrona, gabinet lekarski, – na parterze jest sklepik, kuchnia, jadalnia, pokoje pracowników socjalnych i jedna pracownia terapii zajęciowej, – w przyziemiu są magazyny
i szatnia dla pracowników.

6) segment E – 1767,0 m2 jest to środkowy łącznik dla segmentów B,D,F w kształcie trapezu, w którym na każdej
kondygnacji tj.: w przyziemiu, na parterze i piętrze znajduje się hol, klatka schodowa i dostęp do windy
towarowo-osobowej.

Z ogólnej liczby 108 pokoi mieszkańców jest:
. – 29 pokoi jednoosobowych,
. – 36 pokoje dwuosobowe,
. – 43 pokoi wieloosobowych.