Pracownia umiejętności społecznych

 

Pracownia umiejętności społecznych – została uruchomiona w listopadzie 2015r. W pracowni umiejętności społecznych mieszkańcom zostały stworzone warunki do realizacji rehabilitacji społecznej poprzez umiejętność obsługi sprzętu biurowego, komputerowego jak: komputer, tablica interaktywna, drukarka, kserokopiarka, gilotyna, bindownica oraz zastosowanie tych umiejętności w życiu codziennym. Nabyte przez mieszkańców umiejętności obsługi sprzętu biurowego pozwalają na włączenie mieszkańców w realizację zadań związanych z drukowaniem, uczestniczeniem w opracowywaniu zaproszeń, ogłoszeń, wyświetlaniu filmów. W wyniku działań podjętych w pracowni umiejętności społecznych podniesiono u mieszkańców ich samoocenę, przydatność, poprawę jakości funkcjonowania, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.