Pracownia Ruchu i Rekreacji

 

Pracownia Ruchu i Rekreacji – w ramach tych zajęć instruktor terapii zajęciowej wykonuje drobne zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia, które nie wymagają skierowania lekarskiego. Są to codzienne zajęcia ruchowe ogólno usprawniające, ćwiczenia indywidualne dostosowane do stanu zdrowia mieszkańca, grupowe zajęcia sportowo – rekreacyjne i taneczne.

W 2010r. pracownia została doposażona:

  • w profesjonalny materac do masażu i rehabilitacji domowej i zapewniony został mieszkańcom dostęp do tej formy rehabilitacji, gdyż oczekiwanie na rehabilitację w publicznych zakładach jest długie i uciążliwe.
  • w lampę bioptron, która ma zastosowanie w terapii dolegliwości bólowych stawów w terapii odleżyn poprzez naświetlanie tych miejsc i innych schorzeniach zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Ze sprzętu tego korzystają mieszkańcy zakwalifikowani przez lekarza rodzinnego. Zabiegi te trwają 2 tygodnie, a następnie przerwa 2 – 3 tygodniowa. W ramach zajęć tej pracowni mieszkańcy przygotowywani są także
do olimpiad, turniejów i spartakiad sportowych.