Biblioteka i czytelnia

 

Biblioteka i czytelnia – prowadzona jest przez jednego instruktora terapii zajęciowej.
Biblioteka wyposażona jest w 1338 woluminów, dostępne są książki przygodowe, historyczne, obyczajowe, kryminały i romanse.
Biblioteka liczy 140 czytelników, a w 2010r. wypożyczono 1020 sztuk książek.

 

W czytelni dostępna jest prasa: dzienniki, tygodniki, miesięczniki, którą mieszkańcy czytają w czytelni lub wypożyczają sobie do pokoi.
Pod kierunkiem instruktora terapii zajęciowej tej pracowni we współpracy z instruktorem terapii zajęciowej pracowni informatycznej wydawana jest ,,Nasza gazetka”, która ukazuje wydarzenia naszego domu, przygotowywane są zaproszenia na różne spotkania i uroczystości.
W pracowni są przygotowywane wszystkie bieżące ogłoszenia dotyczące domu i jego mieszkańców, a raz
w miesiącu są organizowane spotkania z Radą Mieszkańców, których celem jest zaplanowanie działań
na bieżący miesiąc roku. Prowadzona jest przez instruktora terapii kronika domu i gazetki ścienne, dokumentowane są wszystkie uroczystości w formie zdjęć. Instruktor tej pracowni jest także organizatorem wycieczek dla mieszkańców oraz prowadzi sprawozdawczość kwartalną i roczną dotyczącą udziału mieszkańców w różnych imprezach.