Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte:

na 2020 – 2021

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, jaj, pieczywa, ryb, produktów z przemiału ziarna, makaronu bezglutenowego

Nr ogłoszenia: 612652-N-2020 z dnia 19.11.2020r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych artykułów spożywczych, owoców, warzyw, tłuszczy, artykułów spożywczych sypkich, cukru oraz produktów bezglutenowych.

Nr ogłoszenia 579967-N-2020 z dnia 2020.09.01.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa, produktów mięsnych oraz mleczarskich

Nr ogłoszenia 545022-N-2020 z dnia 2020-05-28.

na 2019 – 2020

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych  artykułów spożywczych  Nr ogłoszenia 590783-N-2019 z dnia 2019-08-28.

data ogłoszenia: 20.09.2019r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Produktów mleczarskich w 2019 – 2020  CPV grupa 155 nr ogłoszenia 549362 –  N – 2019 z dnia 17.05.2019.

data ogłoszenia:14.06.2019r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Mięsa i produktów mięsnych w 2019 – 2020 CPV grupa 151 nr ogłoszenia  549273 –  N  – 2019 z dnia 17.05.2019

data ogłoszenia:14.06.2019r.

na 2019

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Produktów z przemiału ziarna   nr ogłoszenia646591-N-2018 z dnia 09.11.2018.

data ogłoszenia 14.12.2018r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i podobnych produktów  nr ogłoszenia 646769-N-2018 z dnia 09.11.2018r.

data ogłoszenia 14.12.2018r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Ryb przetworzonych i konserwowanych   nr ogłoszenia 646344-N-2018 z dnia 09.11.2017r.

data ogłoszenia 14.12.2018r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i pieczarek  nr ogłoszenia 645728-N-2018 z dnia 08.11.2018r.

data ogłoszenia 14.12.2018r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  JAJ  nr ogłoszenia 646010-N-2018 z dnia 08.11.2018r.

data ogłoszenia: 14.12.2018r.

na 2018-2019

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Produktów mleczarskich w 2018 – 2019 CPV grupa 155 nr ogłoszenia  617392- N – 2018 z dnia 14.09.2018.

data ogłoszenia:23.10.2018r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych w 2018 – 2019 CPV grupa 154 nr ogłoszenia  631066- N – 2018 z dnia 02.10.2018.

data ogłoszenia:23.10.2018r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Różnych produktów spożywczych  w 2018 – 2019 CPV grupa 158 nr ogłoszenia 618688 -N– 2018 z dnia 18.09.2018

data ogłoszenia:19.10.2018

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawęMięsa i produktów mięsnych w 2018 – 2019 CPV grupa 151 nr ogłoszenia  616763 –  N  – 2018 z dnia 13.09.2018

data ogłoszenia:18.10.2018r.

na 2018

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Produktów z przemiału ziarna   nr ogłoszenia 624950-N-2017 z dnia 30.11.2017.

data ogłoszenia 13.12.2017r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i podobnych produktów  nr ogłoszenia 613011-N-2017 z dnia 08.11.2017r.

data ogłoszenia 07.12.2017r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Ryb przetworzonych i konserwowanych   nr ogłoszenia 613216-N-2017 z dnia 08.11.2017r.

data ogłoszenia 07.12.2017r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i pieczarek  nr ogłoszenia 612351-N-2017 z dnia 07.11.2017r.

data ogłoszenia 07.12.2017r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  JAJ  nr ogłoszenia 612209-N-2017 z dnia 07.11.2017r.

data ogłoszenia: 07.12.2017r.

na 2017 – 2018

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Produktów mleczarskich w 2017 – 2018 CPV grupa 155 nr ogłoszenia  584150- N – 2017 z dnia 06.09.2017.

data ogłoszenia:23.10.2017r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych w 2017 – 2018 CPV grupa 154 nr ogłoszenia  596908 – N – 2017 z dnia 04.10.2017.

data ogłoszenia:23.10.2017r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Różnych produktów spożywczych  w 2017 – 2018 CPV grupa 158 nr ogłoszenia 584347 -N– 2017 z dnia 06.09.2017

data ogłoszenia:17.10.2017

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Wędlin wieprzowych  w 2017 – 2018 CPV grupa 151 nr ogłoszenia  583262 –  N  – 2017 z dnia 05.09.2017

data ogłoszenia:17.10.2017r.

Dotyczy:  postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych w 2017 – 2018 CPV grupa 154 nr ogłoszenia  583960-N-2017   z dnia 06.09.2017.

data ogłoszenia:03.10.2017r.

na 2017

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i podobnych produktów  nr ogłoszenia 341698-2016 z dnia 14.11.2016

data ogłoszenia 21.12.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i pieczarek  nr ogłoszenia 340915-2016 z dnia 10.11.2016.

data ogłoszenia 16.12.2016

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Produktów z przemiału ziarna   nr ogłoszenia 341997-2016 z dnia 14.11.2016.

data ogłoszenia 16.12.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Ryb przetworzonych i konserwowanych   nr ogłoszenia 340616-2016 z dnia 10.11.2016.

data ogłoszenia 16.12.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  JAJ  nr ogłoszenia 341143-2016 z dnia 10.11.2016.

data ogłoszenia: 16.12.2016r.

na 2016 – 2017

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Wędlin wieprzowych  w 2016 – 2017 CPV grupa 151 nr ogłoszenia  317113 – 2016 z dnia 04.10.2016.

data ogłoszenia:20.10.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Różnych produktów spożywczych  w 2016 – 2017 CPV grupa 158 nr ogłoszenia 308 328 – 2016 z dnia 14.09.2016.

data ogłoszenia: 25.10.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Różnych produktów spożywczych  w 2016 – 2017 CPV grupa 158 nr ogłoszenia 308 328 – 2016 z dnia 14.09.2016.

data ogłoszenia:14.10.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Produktów mleczarskich w 2016 – 2017 CPV grupa 155 nr ogłoszenia  307883 – 2016 z dnia 13.09.2016.

data ogłoszenia:14.10.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych w 2016 – 2017 CPV grupa 154 nr ogłoszenia  307023 – 2016 z dnia 09.09.2016.

data ogłoszenia:14.10.2016r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Mięsa i produktów mięsnych  w 2016 – 2017 CPV grupa 151 nr ogłoszenia  307358 – 2016 z dnia 12.09.2016.

data ogłoszenia:30.09.2016r.

na 2016

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i pieczarek  nr ogłoszenia 300998-2015 z dnia 09.11.2015.

data ogłoszenia 18.12.2015

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i podobnych produktów  nr ogłoszenia 301526-2015 z dnia 09.11.2015.

data ogłoszenia 11.12.2015r

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Ryb przetworzonych i konserwowanych   nr ogłoszenia 301226-2015 z dnia 09.11.2015.

data ogłoszenia 09.12.2015r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Produktów z przemiału ziarna   nr ogłoszenia 301692-2015 z dnia 09.11.2015.

data ogłoszenia 09.12.2015r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  JAJ  nr ogłoszenia 300878-2015 z dnia 09.11.2015.

data ogłoszenia: 09.12.2015r.

na 2015 – 2016

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Kawy, herbaty, słodyczy nr ogłoszenia 287222-2015 z dnia 27.10.2015.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę Różnych produktów spożywczych w 2015 -2016 CPV grupa 158  nr ogłoszenia 241050 – 2015; z dnia 15.09.2015.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę Produktów mleczarskich  w 2015 -2016 CPV grupa 155  nr ogłoszenia 236936 – 2015; z dnia 10.09.2015.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego Oleju i tłuszczy roślinnych  w 2015 -2016 CPV grupa 154  nr ogłoszenia 236746 – 2015; z dnia 10.09.2015.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Mięsa i produktów mięsnych  w 2015 – 2016 CPV grupa 151 nr ogłoszenia  236668 – 2015 z dnia 10.09.2015.

na 2015

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i podobnych produktów  nr ogłoszenia 370250-2014 z dnia 07.11.2014.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Owoców, warzyw i pieczarek  nr ogłoszenia 370160-2014 z dnia 07.11.2014.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  JAJ  nr ogłoszenia 370066-2014 z dnia 07.11.2014.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Ryb przetworzonych i konserwowanych   nr ogłoszenia 370210-2014 z dnia 07.11.2014.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  Produktów z przemiału ziarna   nr ogłoszenia 370356-2014 z dnia 07.11.2014.

2014 -2015

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Kawy, herbaty, słodyczy nr ogłoszenia 328432-2014 z dnia 03.10.2014.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Różnych produktów spożywczych w 2014 – 2015 CPV grupa 158 nr ogłoszenia 277210 -2014 z dnia 20.08.2014.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Produktów mleczarskich  w 2014 – 2015 CPV grupa 155 nr ogłoszenia 276966-2014 z dnia 20.08.2014.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych  w 2014 -2015 CPV grupa 154  nr ogłoszenia 276772-2014 z dnia 20.08.2014.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Mięsa i produktów mięsnych  w 2014 – 2015 CPV grupa 151 nr ogłoszenia 276270- 2014 z dnia 20.08.2014.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ziemniaków w 2014-2015            CPV grupa 032 nr ogłoszenia 281826- 2014r z dnia 25.08.2014r.

2014 rok

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków w 2014.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu sygnalizacji pożarowej.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę  owoców, warzyw i podobnych produktów  nr ogłoszenia   446124-2013 z dnia 31.10.2013

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę warzyw, owoców, pieczarek  nr ogłoszenia  447546-2013 z dnia 31.10.2013.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pieluchomajtek  w 2014r. 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  jednorazowych rękawic ochronnych  w 2014r.  

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę produktów z przemiału ziarna w 2014r.               nr ogłoszenia  447358 – 2013 z dnia 04.11.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych w 2014r.               nr ogłoszenia  445926 – 2013 z dnia 31.10.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę jaj w 2014r.                        nr ogłoszenia  445376 – 2013 z dnia 31.10.2013.

2013 – 2014

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Mięsa drobiowego nr ogłoszenia  432048 – 2013 z dnia 23.10.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Mięsa i produktów mięsnych nr ogłoszenia 382990- 2013 z dnia 20.09.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Różnych produktów spożywczych nr ogłoszenia 383702-2013 z dnia 20.09.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Produktow mleczarskich  nr ogłoszenia 383504-2013 z dnia 20.09.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych  nr ogłoszenia 383290-2013 z dnia 20.09.2013.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ziemniaków nr ogłoszenia 356544- 2013r z dnia 03.09.203r. CPV grupa 032

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego nr 306200-2013 z dnia 31.07.2013 na dostawę art. chemicznych

I. Grupa CPV 337 Produkty do pielęgnacji ciała

II. Grupa CPV 398  Środki czyszczące i polerujące

III.Grupa CPV 392 Sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego

2013

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia na dostawę pieluchomajtek w grupie CPV 331.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę jednorazowych rękawic ochronnych w grupie CPV 184

Dotyczy:  postepowania o udzielenie  zamówienia publicznego nr nr 507282-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę leków w grupie CPV 336.

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 453374-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów z przemiału ziarna w grupie CPV 156.

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 453494-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę  owoców, warzyw i podobnych produktów w grupie  CPV 153.

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego nr 453448-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ryb przetworzonych i konserwowanych w grupie CPV 152

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 453160-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę JAJ , produkty ogrodnictwa w grupie CPV 031

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 455412 – 2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw, owoców, pieczarek w grupie CPV 032

2012 – 2013

Dotyczy: zamówienia  publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawe Mięsa drobiowego  w grupie CPV 151 mięso i produkty mięsne

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Oleju i tłuszczy roślinnych w grupie CPV 154:

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Różnych produktów spożywczych w grupie CPV 155:

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Różnych produktów spożywczych w grupie CPV 158:

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Mięsa i produktów mięsnych w grupie CPV 151:

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: ziemniaków w grupie CPV ziemniaki, warzywa, owoce:

  • Przetargi na 2012 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę:

Zamieszczono 28.06.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę:

Zamieszczono 23.12.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Produktów z przemiału ziarna w grupie 156.

w części:

Zamieszczono 12.12.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Oleju i tłuszczy roślinnych w grupie 154.

Zamieszczono 08.12.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Ryb przetworzonych i konserwowanych w grupie 152.

Zamieszczono 08.12.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Różnych produktów spożywczych w grupie 158.

w części:

Zamieszczono 05.12.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Produktów mleczarskich w grupie 155.

w części:

Zamieszczono 29.11.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Owoców, warzyw i podobnych produktów w grupie 153.

w części:

Zamieszczono 29.11.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: Mięsa i produktów mięsnych w grupie 151.

w części:

Zamieszczono 23.11.2011

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę Ziemniaków, warzyw, owoców w grupie 032.

w części:

Zamieszczono 18.11.2011