Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

Sala Doświadczania Świata

Terapia prowadzona w Sali Doświadczania Świata w naszym Domu ma na celu głównie: wyciszenie emocjonalne, redukcję zachowań agresywnych, pozytywne zmiany w zachowaniu, aktywizację, wzmożenie uwagi i zainteresowania najbliższym otoczeniem, relaksację, odprężenie, uspokojenie. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach.